Vi har fast 2 dager i uken med felles treninger, onsdager Latin og torsdag Standard. i tillegg har klubben diverse kurs for nybegynnere på tirsdager.

Det legges tilrette for 2-3 trenings helger for klubbens medlemer pr halvår og 1 trenings leir pr år.

All egentrening i lokalene er gratis for medlemmer av klubben.

All gjestetrening og trening utenom fastavtale skal betales uoppfordret  hver gang  til:

Drammen Sportsdanseklubb

Bankkonto nr.: 2200.13.26485 - VIPPS: 13666

Søskenmoderasjon – 10%